SAPANCA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

SİYASET

SAPANCA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Sapanca Belediyesi Ağustos ayı olağan toplantısı 2 Ağustos 2022 Salı günü gerçekleşecek.

Meclis salonunda saat 16:00'da başlayacak toplantının gündem maddeleri şöyle:

1. Akçay Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirildiği İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Balkaya Mahallesi 103 ada 2 ve 10 numaralı parsellerde (1.147 ha) Doğa Turizm Alanı amaçlı imar planı için kamu yararı kararı alınması talebinin görüşülmesi.

3. Akçay Mahallesi 171 (yeni 740 ada 2 parsel) numaralı parselde (0.790 ha) Doğa Turizm Alanı amaçlı imar planı için kamu yararı kararı alınması talebinin görüşülmesi.

4. Kurtköy Dibektaş Mahallesi 257-798-800-802 parseller ile 107 ada 1 parsel, 108 ada 1 parsellerde (0.790 ha) Doğa Turizm Alanı amaçlı imar planı için kamu yararı kararı alınması talebinin görüşülmesi.

5. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sapanca Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi 342 ada 1 numaralı parsel ile mülkiyeti Sapanca Belediyesi'ne ait İlçemiz Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi 342 ada 11 numaralı parselin trampa işlemleri için belediye başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.

6. Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Gazipaşa Mahallesi 80 ada 10 numaralı parsel ve Güldibi Mahallesi 618 numaralı parselin Milli Eğitim Bakanlığı'na, Güldibi Mahallesi 125 numaralı parselin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmelerine esas olmak üzere, üç adet parselin vergi borcumuz karşılığında Maliye Hazinesi'ne devir işlemleri için belediye başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.

7. Gündem dışı gelen evrakların görüşülmesi.