ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

GÜNCEL

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) kapsamında Sapanca İlkokulu'nda gönüllü katılımcı öğretmenlerle Çocuklar için Felsefe (P4C) Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimler P4C Eğitmeni Orhan Öz, soruşturma topluluğu oturumları Seyide Yaman,  yaratıcı drama etkinlikleri ise Meltem Karabudak tarafından gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Orhan Öz programın uygulama amacının katılımcılara, Çocuklar İçin Felsefe'nin pedagojisi alanında teorik ve pratik yetkinlik ve sınıflarında uygulama becerisi kazandırmak olduğunu söyledi.

Öz, "Çocuklar için Felsefe (Philosophy for Children),  öğrenme ve öğretmeye dair, çocukların düşünme ve iletişime geçme kabiliyetlerini geliştiren, kendilerine olan saygılarını güçlendiren ve akademik becerilerini geliştiren yenilikçi bir eğitim anlayışı olarak kabul edilir.

P4C, tüm disiplinlerde kullanılmak üzere tasarlanan, çocukların ve gençlerin küresel vatandaşlar olarak bakış açılarına ve deneyimlerine değer veren bu diyalog odaklı yöntem dünya çapında uygulanan UNESCO tarafından onaylanan pedagojidir.

P4C temelinde 'Güçlü çocuklar yetiştirmek, sorunlu bireyleri onarmaktan iyidir ' fikri ile yola çıkar. P4C çalışmaları ile çocuklar, eleştirel, yaratıcı, işbirlikçi, empatik ve özenli düşünme biçimlerini deneyimlerler.  Amacı, sorgulama, akıl yürütme ve bağımsız öğrenme becerilerini geliştirmektir" dedi.