2022 YILININ İLK MECLİSİ TOPLANIYOR

SİYASET

2022 YILININ İLK MECLİSİ TOPLANIYOR

Sapanca Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı 4 Ocak 2022 Salı günü gerçekleşecek.

Meclis salonunda saat 16:00'da başlayacak toplantının gündem maddeleri şöyle:

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine istinaden kapalı zarf usulü ile Belediye Denetim Komisyonu Üyelerinin seçiminin görüşülmesi.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/b maddesi uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince 2022 yılında Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması konusunun görüşülmesi.

3. 05.10.2021 tarih ve 2021/57 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu'na havale edilen Kurtköy Fatih Mahallesi 122 nolu parselde İbadet Alanı ve Park Alanı düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

4. 02.12.2021 tarih ve 2021/59 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu'na havale edilen Çayiçi Mahallesi, 123 ada, 35 nolu parsel ile 120 ada, 4 nolu parselde Kamu Hizmet Alanı ve Ticaret Alanı düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.

5. Gündem dışı gelen evrakların görüşülmesi.