SAPANCA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURU

SİYASET

SAPANCA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURU

Sapanca Sosyal Güvenlik Kurumundan yayımlanan yazılı açıklamada tüm işlemlerin merkeze gelmeden e-devlet üzerinden yapılabildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Coronavirüs salgının ülkemizde yayılmasını engellemek için alınacak önlemler çerçevesinde 150'ye yakın SGK hizmeti e-devlet sistemine yüklenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna gelmeden başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Bu hassas süreçten başarı ile çıkacağımızı ümit ederek hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz."

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

Sigortalılık Uygulamaları

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

- Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

- 4A Hizmet Dökümü

- 4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

- 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

- 4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri

- 4A Askerlik Borçlanması Başvurusu

- 4A Doğum Borçlanması Başvurusu

- Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Doktora veya Tıpta Geçen Uzmanlık Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

- 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

- 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

- 4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

- 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu

- 4B Basamak Bilgisi

- 4B Borç Durumu

- 4B Doğum Borçlanması Başvurusu

- Elektronik ortamda düzenlenen yurt dışı hizmet/ikamet belgeleriyle yurt dışı borçlanma talebinde bulunulması

- 4B Hizmet Bilgisi

- 4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

- 4B Ödeme Dökümü

- 4B Tescil Kaydı

- 4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

- 4B Kapsamında Toptan Ödeme İhyası

- 4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

- 4C Tescil Kaydı

- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası

- 5434 Sayılı Kanunun 12'nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması

- 5434 Sayılı Kanun'un Ek 71'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

- 5434 Sayılı Kanun'un Ek 76'ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

- 5434 Sayılı Kanun'un Geçici 192'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması

- 6552 Yapılandırma Sorgulama

- 6736 Yapılandırma Sorgulama

- EGM'de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

- Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

- Hitap Belge Doğrulama

- Hitap Hizmet Dökümü

- Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet Kayıtlarına İşlenmesi

- Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi

- Malul Çocuğu Olan 4/C Sigortalısı Kadın Çalışanların 28/8nci Madde Başvurusu ve Takibi

- Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- 5434 Sigortalısının Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- TSK'da Çalışan Askeri Personelin (Astsubay-Subay) Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- 4857 Sayılı Kanuna göre Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Borçlandırılması

- 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi

- 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Doğrulama

- Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstirahat Raporu Çalışmazlık Bildirimi

- 4A İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

- 4A İsteğe Bağlı Sigortalılığı Sona Erdirme

Emeklilik Uygulamaları

- 5510 Sayılı Kanun 4/1(c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması

- Almanya / Bulgaristan Emekli Ödemeleri

- 4A Banka ve Adres Değişikliği

- 4A Emekli Aylığı Kesintileri

- 4A Emekli Aylık Bilgisi

- 4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

- 4A Emekli Ödeme Bilgileri

- 4A Emeklilik Kaydı

- 4B Banka ve Adres Değişikliği

- 4B Emekli Aylığı Hesaplama

- 4B Emekli Aylığı Kesintileri

- 4B Emekli Aylık Bilgisi

- 4B Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

- 4B Emekli Ödeme Bilgileri

- 4C Banka Değişikliği

- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi

- 4C Emekli Aylık Bilgisi

- 4C Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

- 4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri

- 4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

- Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

- Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Meslek Hastalığı Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Meslek Hastalığı Kapsamında Bağlanmış Ölüm Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

- Eğitim Öğretim Yardımı Talebi

- Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi

- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Aylıkların Yurt Dışına Transferinin Yapılması

- Erbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması

- Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi

- Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu

- Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi

- Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi Talebi

- Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi

- Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu

- Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama

- Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi

- Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

- Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi

- Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

- Toptan Ödeme Talebi

- Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması

Sağlık Uygulamaları

- 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

- 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

- Diş Protezi Hakkı Sorgulama

- Hekim Bilgilendirme

- İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama

- Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama

- Kurumsal Hekim Parolası Alma

- Medikal Market Sorgulama

- Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama

- Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama

- Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt

- SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

- SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Belge Doğrulama

- Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme

- Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama

- Şahıs Ödemeleri Sorgulama

- Tedavi Bilgileri Sorgulama

- Vatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres Bilgileri

Diğer Hizmetler

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi "ALO 170"

- SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan

Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler

- Maluliyet ve Hastaneye Sevk Talep Başvurusu

Kimlik Doğrulama Hizmetleri

İşveren Uygulamaları

- e-Bildirge Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

- E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay

- E-Borcu Yoktur

- e-SGK Şifre

- İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri

- İş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirim

- İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)

- İşyeri Nace Değişiklik Talep

- İşyeri UAVT Adres Giriş

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Diğer Uygulamalar

- SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması

- SGK Sınav Sonuç İlan Uygulaması

- Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip

- Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması